Haber

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: Türkiye, Asya’yı NATO’nun varillerine karşı savunuyor

Radyo Sputnikyayınlanan İsmet Özçelik ile Ankara Farkıprograma Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçekkonuk olarak katıldı. Baküdüzenlenen” Azerbaycan entegrasyon girişimlerinin Avrasya’daki buluşma noktasıdır Toplantının açılış konuşmasını yapan Perinçek, toplantının detaylarını paylaştı. Perinçek şu ifadeleri verdi:

‘Türkiye Avrasya cephesinde çabalıyor’

“Orada Türkiye’den tek konuşmacı benim ve açılış konuşması bana yapılıyor. bu ikisi Vatan Partisi onurlandıran bir uygulamadır. Ama şu anda olduğu gibi, Türkiye’nin Avrasya 2011’deki aktif konumunu vurgulayan Yani Türkiye’yi orada temsil eden parti sonuçta Vatan Partisi’dir. Türkiye’nin Avrasya’daki rolü, lider konumu, cephede olmasının nedeni; türkiye şu an NATOile ilgili, Amerika’nın varillerine karşı bir direniş cephesi oluşturuyor. Hepimiz biliyoruz; Dedeağaç, Kavala, Selanik, Larissa, Stephanus, GiritKuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs, SuriyeVe IrakTürkiye, Kuzey’deki tüm bu Amerikan varillerine karşı İran’ın ve Batı Asya’nın savunucusudur. Rusya ön ile birlikte. Rusya da savaşıyor. Çince‘ile ilgili, Hindistan‘ile ilgili, Pakistanhatta Orta Asya defans pozisyonunda. Orada Türkiye sadece kendi adını değil, tüm Avrasya’yı ve tüm insanlığı koruyan bir konumdadır.”

‘Azerbaycan Asya’da çaba sarf ediyor’

“Aslında bu görüşme bir açıklamadır, bir manifestodur, bir açıklamadır. Ne bildirimi? Azerbaycan, Amerikan Atlantik sisteminin dışına çıkmakta ve Avrasya’daki bu Atlantik hegemonyasına karşı tavır almaktadır. Bu anlamda tarihi bir buluşmadır. Çünkü bu sadece bazı uzmanların katıldığı bir toplantı değil; Rusya Federasyonu Devleti Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti’nin düzenlediği bir toplantıydı. Bu toplantının ana teması Azerbaycan’ın Avrasya’ya entegrasyonudur. Bu çok değerli. Bölgemizde istikrarı değiştiren ve etkileyen bir görüşme. Çünkü Azerbaycan, Atlantik sisteminin kontrolü dışında bir mevzi işgal ediyor. Diğer Türk devletleri ile birlikte; O Türk devletlerinin örgütlenmesindeaslında birlikteler. Şanghay İşbirliği Örgütüayrıca aday üye Azerbaycan Cumhuriyeti . Şimdi Asya’daki konumunu netleştiriyor ve oraya yerleşiyor. Bu anlamda çok değerliydi. iki devlet; Rusya ve Azerbaycan’ın düzenlediği toplantıda sadece toplantının hazırlanmasında yani toplantının düzenleyicisi olarak değil, bu toplantının dünyaya vereceği deklarasyonun yapım ve inşasında da görev almıştır. Vatan Partisi Çok aktif bir görev yaptı. Vatan Partisi hem Azerbaycan hem de Rus yetkililerle görüşerek bir nevi bu görüşmeye zemin hazırladı. Çok üst düzeyde çok başarılı bir toplantı oldu. Orada Vatan Partisi Genel Başkanı Toplantının açılış konuşmasını da üstlendiler ve bizleri onur konuğu olarak davet ettiler. Bu yönüyle yeni dönemi ve yeni dönemi müjdeleyen çığır açan toplantılardan biri oldu.”

“Türk büyükelçisinin katılmaması üzücü”

“Bu toplantıyı düzenleyenler, Azerbaycan’ın çok değerli bir strateji kurumu, Od Yurdu Üniversitesi’nin strateji kurumu ve Rus büyükelçiliği bu toplantıyı Rus devleti adına düzenledi. Eğer katılımcılar Belarus, Özbekistan, Kırgızistan elçiler. Çin Büyükelçiliği Temsilcisi… Asya ülkelerinin tüm nadide ülkelerinin büyükelçilikleri ve temsilcileri katıldı. Türkiye’den görüşmeye ilişkin bültende türk büyükelçiliği temsili açıklandı. Ancak ne yazık ki Büyükelçiliğimizin temsilcisi toplantıya katılmamıştır. Bunu Azerbaycanlı kardeşlerimize sorduk. Onlara; Sabah saatlerinde Türkiye Büyükelçiliği’nin kendilerine ‘Maalesef toplantıya katılamayacağız’ şeklinde bir mesaj gönderdiğini bildirdiler. Doğal olarak bu çok üzücü. Yani Azerbaycan’ın özgürleştiği ve bağımsızlığını pekiştirdiği bir noktada, diğer Türk devletleriyle dayanışmanın tartışıldığı bir toplantıya katılmamak yanlıştı. Özbekistan’ın, Kazakistan’ın, Kırgızistan’ın, Azerbaycan’ın olduğu yerde biz yokuz deklarasyonu verdiler. Daha doğrusu Asya ile Avrasya’nın kesiştiği noktada Türk hükümeti ‘biz yokuz’ dedi. Bunu yaşadığımız süreçle hiçbir şekilde bağdaştırılamayacak ortak bir kusur olarak görmek mümkün.”

“Avrasya insanlığın yeni medeniyetine öncülük ediyor”

“Avrasya yeni bir medeniyetin kurucusudur. Stratejik mesaj budur. Doğal Avrasya bir coğrafyadır ve Avrasya, Avrupa + Asya yani iki okyanusun ortasındaki büyük kıtadır. Ancak tek başına bir coğrafyanın adı değildir. Avrasya . Bir ideolojinin, bir tarihsel birikimin coğrafyası. Artık en değerlisi stratejik duruşun ve yeni bir medeniyetin kurulduğu yerdir. Daha doğrusu devletlerin ve kabilelerin insanlığın yeni medeniyetine öncülük ettiği kıta. üzerinde durduk. Dünyada istikrar değişiyor . Bir kapitalist uygarlığı diğeriyle değiştirin. kapitalist medeniyet gelmiyor Kapitalizm içindeki istikrar değişikliği değil, yeni bir medeniyet geliyor. Bu, kapitalist uygarlığı reddeden ve bunun yerine reklamcı, ulusal devletlerin bağımsızlığına dayanan hümanist bir dünyadır. neo-liberalizm emperyalist-kapitalist ülkelerde hümanizmi öldürdü. Avrasya’da hümanizm ve hümaniterizm yükselişte. İnsanlıkBugün reklamcılık ile, devletçilikle planlama ile gelir. Dolayısıyla yeni uygarlığın programı bu şekilde oluşturulmuştur. Yeni uygarlık, hümanist, halkçı, paylaşımcı, devletçi, plancı ve milli devletlerin bağımsızlığına dayanmaktadır. barışçılbir medeniyet.”

“Avrasya bizim ortak vatanımız”

“Avrasya bizim büyük vatanımız. Evet, Türkiye Türklerimizin anavatanıdır. Azerbaycan, Azerbaycan Türklerinin anavatanıdır. Rusya, Rusların anavatanıdır. Çin, Çinlilerin anavatanıdır. Türkmenistan Kazakistan, Kırgızistan, Hindistan, Pakistan gibi tüm Asya ülkelerinin anavatanları vardır. Ama ortak bir vatanımız da var. Yeni medeniyetin yaratıldığı kıta, o medeniyeti yaratanların ortak yurdu olur. Avrasya’da bizi birbirimizden ayıran duvarlar yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Toplantıda ayrıca vurgulandı. Mal, hizmet, emek ve para dolaşımının serbestleştiği bir Avrasya var ve orası ortak vatanımız olacak. Bu ülkenin tarihi kökleri de var. İskitler Hunlardan önce Asya’ya hakim olan imparatorluktu. Orada söyledim: İskitler bizim ortak atalarımızdır.”

‘ABD’nin dünya hakimiyeti tartışması sona erdi’

“Batı’nın hegemonyası, ABD emperyalizminin dünyaya hakimiyet iddiası, dünya efendisi olma çabası sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri İkinci dünya savaşından sonra tek kutuplu dünya argümanıyla sahneye çıkmış ve tüm ulus devletleri etkisiz hale getirme ve zayıflatma, ezilenlerin ve gelişen dünyanın dünyasını etkisizleştirme programıyla saldırmaya başlamıştır. Ama bunu başaramadı ve başarılı olması da mümkün değildi. Dolar Saltanatı çöküyor. Dolar saltanatı bir haraç sistemidir. Bu bir değişim aracı değildir. Para bir mübadele aracıdır, ancak dolar dünyayı gasp etmenin bir aracıdır. Sonuç olarak, dolar basımı Amerika’ya karşılıksız yağma diyebileceğimiz bir çıkar sağlıyor. Çünkü Amerika bir imalat ekonomisi değil, ikinci dünya savaşından sonraydı. finansal sistem ile dolar ihraç ederek dünyanın haraçını tüketiyordu. Amerika artık o haraç toplayamıyor. Artık dolar kuru küçülmeye başladı, ulusal para birimleriyle alışveriş başladı, rakip para birimleri ortaya çıktı. Sonuç olarak, dolar saltanatının çöküşü Amerikan ekonomisinin de çöküşünü beraberinde getirdi.”

“Dünya Atlantik çağına dönemez”

“Batı ekonomisi de demode olmaya başladı. Özellikle Rusya’nın Ukrayna’da Amerikan emperyalizmine karşı savaşı bağlamında ABD yaptırımlarını güçlendirdi. Bu da Avrupa’yı çok zor bir duruma soktu. Çünkü Avrupa’nın güç kaynağı temelde Rusya’dır. Sonuç olarak, Avrupa güçsüz kaldı. Ayrıca Rusya ile çok güçlü ilişkileri var. Rusya’ya ihraç edilen sermaye, tahıl başka işler alır. Rusya ekonomisi gelişmiş bir ekonomidir. Rusya ortağını Avrupa’ya kaptırdığında Almanya, Fransa Avrupa ekonomisinde, özellikle Avrupa ekonomisinde önemli bir kriz başladı. Bu nedenle Avrupa ekonomisinin diğer güçlü ortağı olan Avrupa ve Atlantik’in de düşüşte olduğunu görüyoruz. Bu, iyileşme şansı olmayan bir sistemin sonu. Doğal olarak bir dereceye kadar iyileşecek ama dünya eski haline dönecek. Atlantik O döneme dönmek mümkün değil. Pek iyileşme yok gibi. Bu bakımdan yeni dünyanın temeli budur. Ustalık iddiasında olan Amerika bu tezin kapsamına girdi.”

‘Avrupa ABD’ye direnecek’

“rasyonellik modern çağdacoğrafya Avrupa . ABD’nin hem Atlantik sistemindeki liderliği sorgulanıyor. Avrupalılar, ‘Neden Amerika’ya güvenelim? Neden ekonomilerimiz Amerika’ya bağımlılıktan mahvolsun? Neden dünya ile olan bağlantılarımıza Amerika tarafından bir takım baskılar getirilsin? Avrupa milletlerinin ‘Bu akılcı değil’ demesi onların burjuvazisi Temsili çevrelerden isyan yükselmeye başladı. Almanya’da, Fransa’da, İtalya Dikkat ederseniz Avrupa’nın bütün büyük ülkelerinde Avrupa burjuvazisinin temsilcisi olan partilerden milli sesler yükseliyor. Almanya, Fransa ve İtalya’da milliyetçilik yükselişte. Bu nedenle Avrupa’da Amerika’ya karşı bir isyan başladı. Avrupa milliyetçiliğiAmerika’ya karşı isyancılar ve Amerikan önderliğindeki Giden tarafları bu milliyetçi aptallık yükselişiyle suçlamak. Avrupa’da çünkü Amerika alt üst oldu amerikancılık Serveti yok, geleceği yok. Yani Amerikalılar tüm dünyada olduğu gibi Avrupa’da da kaybediyorlar. Avrupa, Amerika’ya kafa tutacak birikime sahip bir kıta. Amerika’nın ÇöküşüAvrupa paylaşmıyor.”

‘Avrasya ekonomileri birbirini tamamlıyor’

Avrasya ekonomileri birbirlerini tamamlarlar. Örneğin enerji Batı Asya’da; Rusya, İran, Irak, Kazakistan çok büyük güç kaynaklarına sahip. Çin ekonomisi dünya ekonomisinde satın alma paritesi Amerika’yı geçti. Hindistan dünyanın ikinci ekonomisi olacak. Bu nedenle dünyanın gidişatı Asya ülkelerinin büyümesinden, güçlenmesinden ve kalkınmasından yanadır. Bu ülkelerin ortasında birbirini bütünleyen ekonomiler var. Avrasya’ya baktığımızda sanayi orada. yenilikOrası. Yeni teknolojiler orada keşfedildi. Büyük nüfus orada. Tarımsal üretim de var. Dünyanın değerli kaynakları var, çok değerli mayınlarVe cevherlerorada. Asya ülkeleriOrtada birbirini tamamlayan bağlar var.”

“Asya hem güvenlikte hem de ekonomide el ele veriyor”

Rusya Parlamentosu’nda Putin Konuşmasıyla Atlantik sistemine ve Amerika’ya meydan okudu. Hatta ‘Benimle savaşmak istersen nükleer silah kullanırım’ diye bana meydan okudu. Amerika Çin’e başvurdu. ‘Siz barıştan yanasınız, Rusya’yı dizginleyin’ şeklinde. Çin’den yanıt; Rusya ile savaşmaya kalkarsanız savaşa hazırız” dedi. Çin de Rus meydan okumasına katıldı. Bu nedenle Asya, yalnızca ekonomik kalkınmada değil, aynı zamanda güvenlik konusunda da el ele verdi. Rusya’ya uygulanan yaptırımları tanımayalım. Rusya’ya yönelik yaptırımları fırsata çevirebiliriz. Birlikte hareket edersek Amerika ve Avrupa kendisine yaptırım uygulayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri 64 ülkeye yaptırım uyguluyor. Bu 64 ülke bir araya geldiğinde tüm yaptırımlar Amerika’yadır. Toplantıda bunları da konuştuk.”

“Rusya ve Çin tam dayanışma içinde”

“Amerika’nın eski dış çıkarlarının saygın uzmanları, her zaman Çin ve Rusya’yı karşı karşıya getirmeye yönelik bazı stratejiler ve taktikler geliştirdiler. Ama hiçbiri yapmadı. Bu konuda Çin ve Rusya’nın iş birliğine gittiler ve bunu bir manifesto ile dünyaya duyurdular. Xi JinpingVe Putin Ortaya çıktı ve Amerikan planlarını bozdu. Çin ve Rusya arasındaki beraberlik Amerika’nın korkunç rüyası bunun çok ötesinde. Sonunu getirecek büyük güç olarak görüyor. Sadece Rusya ve Çin değil, Hindistan, Pakistan, Orta Asya Türk Devletleri , Türkiye, tüm Asya ülkeleri birleşin. Amerika Japonya Onu da oradan çıkaramaz. Çünkü ne de olsa Japonya bir Asya devleti ve Asya’dan koparak yaşama şansı yok. Bu nedenle ABD, dünyadaki güç istikrarında aşılmaz bir durumla karşı karşıya.”

‘Türkiye’nin bir ayağı Atlantik’te, bir ayağı Avrasya’da olamaz’

“Türkiye’de Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı iki farklı pozisyonda görünüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Avrasya’ya daha yakın bir konumda görünüyor. Dışişleri Bakanı da Atlantik’e yani Amerika’ya yakın bir konumda görünüyor. Bu sonuna kadar götürebileceğin bir şey değil. Biraz Avrasyalı, biraz Atlantikçi olarak devam edemez. Bu istikrar değil. Denge siyasetidir. Türkiye’nin bir ayağı Avrasya’da, bir ayağı Atlantik’te olması devam edecek bir politika değil. ‘Ben hem Atlantikçiyim hem de Rusya’nın dostuyum’ diyorsunuz. Hem Rusya’ya karşı düşmanlık beyanlarını tekrarlayıp hem de ‘Rusya’ya ucuz elektrik, ucuz doğalgaz, ucuz akaryakıt verin, Doğu Akdeniz’deki Amerikan tehdidine karşı güvenliğimizi birlikte sağlayalım’ diyemezsiniz. Ya oradasın ya burada, ikisinin ortası yok. Bu da Türkiye’nin kredibilitesini ve prestijini kaybetmesine neden oluyor.”

“Rusya, Ukrayna’da yıkıcı bir savaş yürütmedi”

“Ukrayna eski Sovyetler Birliği’nde ve ondan önce Rus Çarlığı’nda ve dili Rusça’ya yakın. Öyle bir yakınlık var ki, dilsel yakınlık var. Hıristiyan mezheplerinde farklılıklar vardır. Ancak Sovyet döneminde Rus halkı ve Ukrayna halkı, dinde de aynı süreçleri yaşamış iki halktır. Yani Rusya, her ikisi de ortak topraklardan geldiği için orada yıkıcı bir savaş yürütmedi. ABD’nin Irak’a yaptığı gibi bir savaş yürütmedi. ‘İnsanlar kaybolmamalı, binalar ve medeniyetler yok edilmemeli. Onlar bizim kardeşimiz’ dedi. Savaş bunun için uzadı.”

“Ukrayna ile savaş uzarsa NATO dağılır”

“Ukrayna ile savaş uzarsa NATO çöker. Örneğin; Almanya gücünü Rusya’dan almaya çalışıyor. Doğal Amerika, ne kadar ambargo olursa olsun Rusya Onunla çok yakın ilişkileri var. Bu bağları tamamen kaldırdı ve Amerika’ya katıldı. Ukrayna Avrupa ülkeleri de Rusya’ya karşı bir duruma girmek zorunda kaldığında. NATO dağılır, önce Almanya sonra Fransa. Türkiye aslında NATO’nun üvey çocuğudur. NATO Türkiye düşmandır. Türkiye NATO’dan dışlanmıştır. Türkiye reddedilip üvey evlat konumuna itilince NATO dağılmaya başladı. önümüzdeki dönemde Rusya-Ukrayna cephesindeAtlantik ile Rusya arasındaki savaşta daha fazla adım atılması NATO’yu parçalayacaktır.”

devrekajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort